Privātuma politika

Personas datu Apstrādātājs: Celotajiem.lv
Piemērojamie tiesību akti:
  1. Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27.aprīlis).
  2. Elektronisko sakaru likums
  3. Fizisko personu datu apstrādes likums
Kas ir Privātuma politika? Privātuma politika (turpmāk tekstā – “Politika”) sniedz informāciju par to, kā vietne www.celotajiem.lv vāc, apstrādā, glabā, kopīgo, dzēš un aizsargā mājas lapas apmeklētāja  personas datus, tādējādi nodrošinot, ka mājas lapas apmeklētāja personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un mājas lapas apmeklētājam pārredzamā veidā. Politika attiecināma uz mājas lapas apmeklētāja personas datiem, jebkuru fiziskas personas datu apstrādi un mājas lapas apmeklētāja sniegto pakalpojumu.
Kādus personas datus apstrādā Celotajiem.lv? 
Personas datu kategorijas, ko analītiskiem nolūkiem apstrādā Celotajiem.lv, ir atkarīgas no mājas apmeklētāja veicamajām darbībām:
  1. mājas lapas apmeklētāja IP adreses informācija
  2. vārds un e-pasts – izmantojot saziņai aizpildot kontakt formu
  3. sīkdatnes (tīmekļa vietas pārlūkošanas dati) – dati par Pilots.lv mājas lapu
Personas datu nodošana trešajām personām.
Trešās personas kam pilots.lv sniedz datus: Google Analytics. Ar Google Analytics programmu pilots.lv portālā izmanto tīmekļa vietnes lietojamības ērtumam un pilnvērtīgai funkcionalitātei, kā arī statistikas apkopošanas nolūkos
Kam tiks izmantoti Celotajiem.lv vietnē ievāktie dati.
Celotajiem.lv ievāc datus: Vārds un e-pasta adrese, tikai ar jūsu atļauju aizpildot kontakt formu, šie ievāktie dati nebūs paredzēti, lai sūtītu reklāmas materiālus, bet gan lai ar jums sazinātos.