Noteikumi

  1. Lai jūsu pakalopojums tiktu aktivizēts celotajiem.lv, atpūtas vietas īpašniekam ir jāaizpilda reģistrācijas forma un jāpievieno vismaz 3 pakalpojuma fotogrāfijas.
  2. Celotajiem.lv ir tiesības rediģēt lietotāja profilu, ja tā saturs neatbilst portāla lietošanas noteikumiem.
  3. Atklājot jūsu ievadītaja pakalpojumā kļūdas, lietotājam ir jāziņo par tām atbalsts@celotajiem.lv
  4. Celotajiem.lv neatbild par portāla lietotāja izvietotās informācijas un grafisko saturu, tās patiesumu un sekām, kuras ir radušās šīs informācijas izvietošanas rezultātā, par to atbildību nes pakalpojuma sniedzējs.
  5. Celotajiem.lv nenes atbildību par mūsu platformā augšupielādētajiem attēliem un mēs pēc saviem ieskatiem drīkstam noņemt jebkuru attēlu (piemēram, ja konstatējam, ka attēls neatbilst kritērijiem).
  6. Kļūstot par reģistrēto portāla celotajiem.lv lietotāju, persona piekrīt savu profilā norādīto datu apstrādei.
  7. Katrs portāla celotajiem.lv lietotājs atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai, nes visu atbildību par jebkuru informāciju, kuru tas izvieto portālā, kā arī uzņemas pilnu atbildību par sekām, kuras rodas šādas informācijas izvietošanas rezultātā.